Thailand består av berg och bördigt slättland i norr, och berg och platåland i öster, den centrala delen består av leravlagring från floden Chao Phraya och det är där som Thailändarna har sin "risskål", södra delen är låg bergig och skogsbeklädd. Den Thailändska floran och faunan består av ett betydande mångfald av växter och djur. Men vad man först tänker på, är alla dessa ormar minst 175 st olika arter av land och vatten levande är identifierade var av 85 st är giftig, kungen över alla landlevande är kungskobra, som är den giftigaste landlevande ormen i Thailand.
Men i den Thailändska faunan ingår också vattenormar som är minst lika giftig om inte giftigare än kobran.
Den största eller snarare den längsta ormen är nätpytonormen som kan nå en längd av 15 m, men som trots sin respektingivande storlek inte utgör något hot mot människan.

Fast en stor del av Thailändarna är sysselsatta i jordbruket så sker det förhållandevis få olyckor med ormar, mindre än 20 st människor dör av ormbett i Thailand per år det kan jämföras med de 20,000 som dör i Indien varje år av ormbett.

Som turist på de stora turist orterna behöver man bara bekymra sig över smaken på den orm som ligger på tallriken efter att man har läst fel på matsedeln. Är det någon som berättar för er att han/hon har sett en kobra i frihet på en av de stora turistorterna så är det säkert samma person som med jämna mellan rum bruka bli intervjuade av lokaltidningen därför att ett UFO bruka landa i hans/hennes trädgård. Visst kan man få se en kobra vid de stora turistorterna, det är bara att betala inträdet till ormfarmen. Ska man höja ett varnande finger för ormar så är det de tvåbenta som finns i Thailand likväl som de finns här.

Men osvuret är bäst, för det finns vandrings sagor som påstår att det lever stora pytonormar i centrala bangkok, där de har små djur på sin meny alltså ofarliga för människan. Men det är kanske med dessa som det är med krokodilerna i New Yorks avloppssystem eller storsjöodjuret. Alla pratar om dem men ingen har bevisat att de finns. Tro ni er möta en 15 m lång nätpytonorm på trottoaren på väg hem ifrån krogen på kvällen. Så ska ni nog taga er en fundera på, om det inte är herr Finkel som spelar er ett spratt, innan ni går åt sidan för att låta den passera.

I den Thailändska faunan ingår inte ormen som enda reptil utan där ingår både ödlor och varaner. Den vanligaste ödlan är geckoödlan, har man fått in en geckoödla på rummet så ska man vara rädd om den, för geckoödlan har nämligen insekter på sin meny och dom finns det gott om i Thailand.
Här finns också krokodiler, havssköldpaddor och sötvattensköldpaddor.

Bland däggdjuren i Thailand finns ett antal med på den internationella listan för utrotnings hotande djur bland annat tiger, leopard, tigerkatt och floddelfin för att nämna några.
Här finns också andra däggdjur som fladdermöss, tapirer, apor, vildsvin, björn olika hjortar, elefanter och noshörningar.

När det gäller fåglar finns det (ca 900 st) olika arter av dessa anses ca 190 hotas av utrotning. Flera av de fågelgrupper som finns i Thailand finns även här t.ex. gök, duvor, kungsfiskare och flugsnappare för att nämna några.

I faunan ingår också över 500 arter av fjärilar av varierande storlek var av många är mycket vackert tecknade.

När det gäller floran så är Thailand känd för sina många arter av orkidèer.
Orkidèn är också Thailands nationalblomma, men det finns nästan 27.000 olika arter av blommor i Thailand så jag lämnar de därhän och rekommendera ett besök på Rose Garden.

När det gäller skogsbeståndet så dominera regnskogen i de södra och i de centrala delarna, och de lövfällande skogarna som monsunskog i de norra och västra delarna, monsunskog finns också i de centrala och nordöstra delarna. På högt belägna platser i norr finns det också olika tallarter samt bestånd av ek och teak.


Klicka här för utskrift av sidan!


Thailand fakta.

© thaifakta.mk