Fakta Thailand.     
 • Statsskick: monarki
 • Yta: 514000 km2
 • Huvudstad: Bangkok
 • Invånarantal: 61,2 miljoner
 • Invånare/km2: 119
 • Befolkning: thai 75%, Kineser 14,
         övriga 11%
 • Officiellt språk: thai
 • Läs och skrivkunnighet: 93%
 • Religion: buddister 94%,
          muslimer 4%, övriga 3%
 • Bnp: $6,400
 • Olika näringsgrenars andel av BNP:
          jordbruk 12%, industri 39%, service 49%
 • Exportvaror: datorer, kläder, ris, gummi
          elektriska apparater
 • Exportländer: USA, Japan, Kina, UK
          Singapore, Tyskland, Malaysia
 • Importvaror: råvaror, fordon, stål
          maskiner, bränsle
 • Importländer: Singapore, Japan, USA, Kina
         Tyskland, Malaysia, Taiwan
 • Naturtillgångar: trä, tenn, bly, gips, zink
          fisk, naturgas