Thailand har ett statsskick som liknar det som finns i Sverige konstitutionell monarki.
År 1933 under Kung Prajadhipok,( 1925-1935 )upphörde det kungliga enväldet att gälla och thailand fick en monarki som hade den engelska som förebild.
Kung Ananda Mahidol (1935 - 1946) gav 1939 Thailand dess nuvarande namn, det tidigare namnet var Siam.
Thailand är kombination av de två Thailändska ordern, Prathet lika med land och thai vilket betyder fri, en grov översättning lär bli frihets landet.
Nuvarande monark Kung Bhumibol (Rama IX) har regerat Thailand sedan mitten av 40-talet.
Den Thailändska monarken har betydligt större "inofficiell" politisk makt än den Svenska (De styrande kan ta en viss hänsyn till kungens åsikt, på grund av monarkens stora popularitet hos folket).
Monarken är som jag tidigare har skrivit mycket populär i bland thailändarna, ett bevis för det är att nationaldagen är densamma som Konungens födelsedag den 5 december så tala aldrig nedlåtande om den Kungliga familjen.

Den politiska makten utövas av ett två kammarsystem bestående av ett represetanthus med 500 medlemmar och en senat med 200 medlemmar, där represetanthuset och senaten väljs av folket för en period av fyra år. Konungen utser primärministern ur det folkvalda represetanthuset, det bruka bli ledaren för det parti som har mest stöd bakom sig.