Av thailands befolkning på ca 61 miljoner invånare består 80% av thailändare, den största minoritetsgruppen är Kineser, ca 3 miljoner Kineser lever i Thailand.
De övriga minoritetsgrupperna är malajer, khmerer m fl. Vilket innebär att den största gruppern talar någon slag av thai dialekt.

Den största religionen är buddhismen Thailand är ett av de starkaste buddhism fästena i världen den utövas av 95% av landets invånare.
En litern minoritet muslimer ca 4% finns huvudsakligen vid gränstrakterna till Malaysia.

Buddhismen vars anfader var den indiska prinsen Siddhar`ta Gauta`ma (560 - 480 f.kr)fick sig tilldelad namnet Buddha den "upplyste".
De fyra viktigaste händelserna i Buddhas liv var hans födelse i Lumbini i Nepal, hans upplysning "bodhi", hans predikan om lidandet vid Benares samt hans ingående i nirvana i Kushinagara. Genom att följa Buddhas lära om de fyra sannigarna kan man ingå nirvana.

A: allting i tillvaron är lidande,
B: lidandet uppstår ur begäret, som binder människan vid tillvaron och därmed leder till ett ständigt kretslopp av återfödelse och död,
C: lidandet kan upphöra genom att begäret övervinns,
D: detta uppnås av den som följer den åttafaldiga stigen, vilken leder till insikt om livet. Stigen består av rätt åskådning, rätt beslut, rätt gärning, rätt meditation, rätt tal, rätt strävan, rätt tänkande och rätt liv.

Det är allmänt utbrett i thailand att unga män ska tillbringa en tid av ca tre månader som munk. Statsanställda har rätt till tre månaders betald ledighet för att leva munkliv. Det är under kloster livet som den unga munken genom går en mogenhetsprocess och blir en man, en ung man som inte har gjort sin kloster tid blir oftast betraktad som barnslig och omogen.
Med tanke på att thailand har två års allmän värnplikt, så är det en märklig uppfattning.
Kloster tiden kan vara ett sätt för Thailändarna att bevara sin kultur.
Samt lära sig att respektera den äldre generationen.
Vilket knappast tillhör vårt samhälleliga mest sympatiska drag.
Men troligtvis är det bara en fråga om tradition, en tradition på tillbaka gång.
Numera avstår de flesta ungamän ifrån munklivet.

Klicka här för utskrift av sidan!