Att tänka på miljön, är inget som har haft någon högre prioritet i Thailand. Utan de thailändska skogarna har avverkats i ett rasande tempo, vilket har fört med sig att Thailands yta numera bara är skogbeväxt till ca 25%. Den thailändska regeringen har uppmärksammat problemet med den skövlade skogen och satt in ett åtgärdsprogram för att återskapa skogbeståndet. Mest utsatt är teakträden i norr, beståndet av de thailändska teakträden är nu så litet att man har förbjudit avverkningen. Efter som det förekommer illegal avverkning så måste även den enskilda thailändaren bestämma sig för hur man ska se på det kvarvarande beståndet. Är dessa en naturtillgång som man vill bevara till kommande generationer, eller är de bara potentiella möbler. På grund av den stora skogs avverkningen, så har också utrymmet för många olika arter av däggdjuren krympt. I kombination med tjuvjakt har det fört med sig att flera arter bland däggdjuren, är med på den internationella listan över utrotnings hotade arter.
Av de ca 900 olika fågelarterna anses 20% vara direkt utrotningshotade. Men glädjande nog så har miljö arrangemanget ökat i Thailand, vilket har fört det med sig att skogs reservat har skapats. Andra miljö problem är avlopp och luft föroreningar ifrån fabriker och större städer.