Fakta Laos.     
 • Statsskick: kommuniststat
 • Yta: 236800 km2
 • Huvudstad: Vientiane
 • Invånarantal: 5.5 miljoner
 • Invånare/km2: 23
 • Befolkning: främst laotiska thaifolk,
           samt kineser och vietnameser
 • Officiellt språk: Lao
 • Läs och skrivkunnighet: 57%
 • Religion: buddister 60%, övriga 40%
 • Bnp: $1.300
 • Olika näringsgrenars andel av BNP:
          jordbruk 51%, industri 22%, service 27%
 • Exportvaror: träprodukter, tenn, kaffe
 • Exportländer: Vietnam, Thailand, Belgien
          Tyskland, Frankrike
 • Importvaror: maskiner, bilar, bensin
 • Importländer: Singapore, Japan, Thailand
         China, Vietnam
 • Naturtillgångar: trä, tenn, guld
 • Tillägg:
  Laos det tredje benet i den gyllene triangeln, Laos är ett transitland för narkotika på väg till Kambodja. Narkotikan skeppas sedan via Kambodja väster ut. Stora kvantiteter narkotika smugglas också genom Laos till Vietnam. Misstankar finns att Laos har illegal heroin framställning för den västliga marknaden. Kommunist stat utan någon egentlig opposition visserligen har några bomber exploderat i Vientiane, men om det är ett bevis på att det finns ett betydande motstånd mot regimen är en annan sak. När den kommunist relaterade gerillan tog makten i Laos 1975, så avslutades en sex sekel gammal monarki. Regimen har under de sista åren gått i Kinas fotspår och satsat på en statskontrollerad marknadsekonomi. Laos är ett fattigt land där jordbruket utgör ca 50% av BNP. Landet är stark beroende av stöd ifrån Internationella valutafonden och andra bidragsgivare, där Japan är den största donatorn. Brister i gränsdragningen till Thailand fick den laotiska militären att intaga tre stycken thailändska öar i Mekongfloden. Ockupationen skedde i oktober år 2000 troligtvis sedan den laotiska militär "juntan" i Vientiane råkat hitta ett gammalt avtal mellan Thailand och Frankrike från tiden som Laos var en koloni till Frankrike, för cirka 50 år sedan. Enligt avtalet skulle öarna tillhöra Laos, med det avtalet som grund intog laotisk militär öarna och körde iväg de thailändska bönder som brukade jorden, så beter sig inte "goda" grannar.