Kommunikationen i thailand är väl utbyggd, det statliga järnvägsnätet som har en utbyggnad på ca 400 mil sträcker sig i norr till staden Chiang Mai som ligger 10 mil från gränsen till Burma i nordöst till Nong Khai som ligger vid gränsen till Laos, i östlig riktning till Ubon som ligger 5 mil från gränsen till Laos, i söder till Malaysias gräns.
En kortare linje sträcker sig i nordvästlig riktning mot gränsen till Burma och det mesta utgår ifrån Bangkoks centralstation Hualamphong. Undantag finns för vissa linjer söder ut, som utgår ifrån Thon Buri stationen.

Stora planer för en utbyggnad av järnvägsnätet finns, bland annat ska den norra linjen fortsätta till Chiang Rai och därifrån genom Burma till södra Kina, enligt planerna ska Kina bekosta en eventuell utbyggnad av den norra linjen. Den nordöstra linjen ska fortsätta genom Laos till södra Kina. Ett stick spår ska också byggas mellan den södra linjen och Phuket stad. båtSamt ska en allmän översyn och upprustning av det befintliga järnvägsnätet ske. Men alla stora planer ska också finansieras, vilket inte bruka vara lika lätt som att besluta om dem.

En viktig transport länk är också floden Chao Phraya, som är navigeringsbar omkring 8 mil, floden används för varutransporter till huvudstaden. Chao Phraya floden försörjer också kanaler i huvudstaden med vatten.

Vägnätet är väl utbyggt och håller en bra standard, bussförbindelse finns till stort set varje hörn av landet.

Thailand har sex internationella flygplatser varav två ligger utan för Bangkok samt Chiang Mai internationella flygplats, Chiang Rai internationella flygplats, Hot Yai internationella flygplats, Phuket internationella flygplats, men det finns också ett 20 tal mindre flygfält som ligger utsprida runt i landet.