Den Gyllene TriangelnGyllene Triangeln täcker ca 38 miljoner hektar av regnskog med större och mindre bergstrakter i gränslandet mellan Burma, Laos och Thailand. Det är här som floden Ruak rinner ut i Mekongfloden, och gör så att Burmas, Laos och Thailands gränser bildar en triangel.
Dom här delarna nordöstra Burma, norra Laos samt norra Thailand tillhör de fattiga områdena i respektive länder, vilket medför att bönderna kan frestas att odla opium som sedan köps upp av knarkherrar som i undangömda laboratorium vidareförädlar opiumet till heroin, som sedan till stordel säljs i U.S.A och Europa.

Det land som har lyckats bäst i kampen mot sina knarkherrar är Thailand som nästan har utplånat den inofficiella odlingen i landet. Vissa elaka tungor påstår att det beror på att deras f.d. knarkherrar numera anser att det är mer lönande att satsa på turism. Men att gå så långt som den tjänsteman inom den Thailändska turistnäringen gjorde, när han påstod att de enda opiumblommor som inte staten har kontroll över, är de som finns som tryck på de t-shirt som säljs till turisterna. Det är nog att vara lite väl optimistisk.

Allteftersom den egna otillåtna odlingen minskar så ökar införseln av opium ifrån Burma som är väldens näst största exportör av illegal opium. Endast Afghanistan expotera mer, Afghanistan står för ca 50% (vissa påstår att siffran kan vara så stor som 80%)av den otillåtna odlingen av opium i värden.

Den grupp som står för den största utförseln av illegala droger ifrån Burma är terrorist organisationen United Wa State Army (U.W.S.A.) som bekostar sin terror verksamhet med hjälp av drog pengar. United Wa State Army bildades av en utbryta grupp från kommunist partiet i shan området i nordöstra burma. Efter att knark kungen Khun Sha som var ledare för shanfolkets arme kapitulerade till militären. Har U.W.S.A. tagit över Khun Sa knarkimperium, den del av shanfolkets arme som var missnöjd med överenskommelsen med militären verka fortfarande inom SSA en liten del kan ha anslutet sig till U.W.S.A. Själv lever Khun Sa till förtret för D.E.A. som en rik affärsman i Rangoon. Militärjuntan i Rangoon vägra att utlämna Khun Sa till U.S.A. där han är efterlyst för narkotika smuggling. Att se på U.W.S.A. som en demokratisk rörelse som slås för Burmas folk, eller sitt eget folk WA folket är rent själv bedrägeri de är en förbryta organisation som bara styrs av sin egen vinningslystnad. Där skiljer de sig inte ifrån den militärdiktatur som nu förpesta tillvaron för burmas folk.

Allt eftersom militären som de säger intensifiera kampen mot U.W.S.A. så kommer terrorist organisationens behov av kapital att öka. Ett kapital som behövs till att värva nya medlemmar, och utrusta dessa med vapen. Vilket medför att organisationen kommer att kompensera sig genom att öka drog tillverkningen, eftersom Thailand används som transitland när det gäller droger ifrån Burma så kan man räkna med att införseln av droger till Thailand kommer att intensifieras. Om det sen beror på att juntan har intensifiera jakten på U.W.S.A eller om juntan kräver mer betalt för sitt beskydd kan man ju alltid diskutera, det troliga är nog att juntan försöker och tjäna pengar på andras lidande.

För att komma tillrätta med den ökade införseln av droger ifrån Burma så har den Thailändska armen utökat samarbetet med U.S.A. armen i kampen mot knarksmugglarna. Den Thailändska militären har bildat en speciell styrka för att hindra införseln av droger till landet och den styrkan skall utbildas och utrustas av instruktörer ifrån U.S.A. armen.