Efter en mycket stark växande ekonomi under tio år med en årlig tillväxt på ca 9% , så krascha ekonomin 1997. Orsaken var att en svagare bytesbalans gjorde bathen känslig för spekulativa attacker, vilket också skedde under 1997. Den thailändska centralbanken svarade på attacken genom stödköp av bathen och med att höja räntan, men tvingades till slut att låta bathen flyta. Vilket förde med sig att bathenīs värde i förhållande till dollarn sjönk ifrån 25 per dollar till 56 för en dollar i början av 1998. Under 1999 sattes ett åtgärdspaket in för att höja tillväxten med 4%, ett mål som nåddes både under 1999 och 2000 samt beräknas nås under 2001.

Huvudnäringen när det gäller antal sysselsatta är jordbruket där ris är den främsta grödan andra viktiga grödor är spannmål, sockerrör och soyabönor. Fisket av främst räkor är betydande, andra viktiga näringsgrenar är bomull, tobak och gummiplantager samt gruvbrytning där tenn gruvorna på Phuket tidigare har haft en speciellt viktig betydelse, men är nu av miljö skäl nedlagda
En näring som har fått en ökad betydelse är turismen där Bangkok, Hua Hin, Phuket och Pattaya är de viktigaste turist orterna, Thailand besöks årligen av ca 10 milj turister.

Värdet på Thailands export för år 2000 var 68.2 miljarder US dollar Thailands viktigaste exportvaror är elektronik, kläder, räkor och ris. De viktigaste exportländerna var US 22%, Japan 14%, Singapore 9%. Samtidigt importerade Thailand varor för ett värde av 61.8 miljarder US dollar mest maskiner, bilar, stål och bränsle. De viktigaste importländerna var Japan 26%, US 14%, Singapore 6%.